För hyresgäster - KKB Fastigheter AB Skip to content

För hyresgäster

Allt du behöver veta om ditt boende

KKB Fastigheter Logotyp

Vi arbetar för att alla våra hyresgäster ska uppleva trivsel och trygghet där de bor. Det gör vi genom att samarbeta – både med varandra och med dig – för att ditt boende ska vara tryggt och enkelt. Vår målsättning är att alltid erbjuda god service av hög nivå. På den här sidan har vi samlat information som vi tror att du som hyresgäst kan ha nytta av. 

Har du frågor får du gärna höra av dig till oss på bostad@kkb.se eller 046-28 73 100. Du är också välkommen att besöka vårt huvudkontor på Mårtensgatan 25 B i Kävlinge.

För våra hyresgäster

Andrahandsuthyrning / Direktbyte     

Vi behandlar och bedömer ansökan om andrahandsuthyrning och ansökan om direktbyte enligt gällande lagstiftning. Tyvärr förekommer det olovlig andrahandsuthyrning. Det är viktigt för oss att KKB har ett rättvist kösystem och att våra hyresgäster kan känna sig trygga med sina grannar. Därför arbetar vi målmedvetet med att upptäcka och åtgärda dessa felaktigheter. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse, riskerar du att omedelbart bli av med ditt hyreskontrakt

Ansökan om att hyra ut i andra hand

Som hyresgäst hos oss har du möjlighet att hyra ut din lägenhet i andra hand om det finns särskilt goda skäl för detta. Skälen ska kunna styrkas. För att få hyra ut i andra hand måste du ha vårt tillstånd. Tillståndet gäller för en begränsad period. Du kan ladda ner blanketten här.

Personen som önskar hyra i andra hand ska godkännas utav oss. Om ansökan godkänns ska du teckna ett juridiskt godkänt avtal med andrahandshyresgästen, det hittar du här. En kopia av detta ska skickas in till oss. Handläggningstiden är ca 4 veckor från det att komplett ansökan har kommit in till oss.

Vid en andrahandsuthyrning uppstår det inget hyresförhållande mellan KKB och andrahandshyresgästen. Det betyder att du fortfarande har fullt ansvar för bland annat att hyran betalas i tid, att ingen åverkan görs på lägenheten och att inga störningar uppstår.

Ansökan om direktbyte av lägenhet

Möjligheten att byta lägenhet gäller för dig som har ett förstahandskontrakt. En hyresrätt kan bytas mot en annan hyresrätt. Om du vill byta lägenhet och själv har hittat någon att byta med måste du först ansöka om bytet hos oss. Handläggningstiden är ca 8 veckor från det att komplett ansökan har kommit in till oss. Du kan ladda ner blanketten här

Vi bedömer din ansökan enligt hyreslagen som säger att man ska ha ett beaktansvärt skäl till bytet. Skälet ska kunna styrkas. Båda hyresparter ska ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år samt avse att bo permanent i den andra lägenheten. Vi inhämtar även kreditupplysning och referenser. Innan beslut tas om eventuellt godkännande kommer en besiktning av KKB:s lägenhet/lägenheter att utföras. Vid byte kommer eventuell köregistrering hos oss att avregistreras. 

Information om nya regler som gäller fr o m 1 oktober 2019

Besiktning

Vi gör alltid två besiktningar av lägenheten vid en omflyttning. Den första besiktningen görs inom 1 vecka från att vi har bekräftat uppsägningen. Detta för att ta reda på vad som behöver åtgärdas i lägenheten innan utflyttning. Slutbesiktningen görs med utgångspunkt från första besiktningen och inkluderar även en städbesiktning. 

Förbesiktning

Vi kontaktar dig för att boka tid för en förbesiktning inom en vecka. Detta för att vi ska få en uppfattning om lägenhetens skick och standard innan vi påbörjar uthyrning, samt att du som hyresgäst ska få en indikation på vad som eventuellt behöver åtgärdas/återställas innan din avflyttning. 

Slutbesiktning

Vid slutbesiktningen ska lägenheten och tillhörande förråd vara tömd och städad. Kontakta oss i god tid för att boka tid. Slutbesiktningen utförs tidigast 14 dagar före kontraktstidens utgång.

Checklista inför besiktningen 

 • Lägenheten ska återställas till ursprungligt skick om du till exempel satt in vitvaror eller lagt golv som en ny hyresgäst inte önskar ta över. Om du gjort en överenskommelse med den nya hyresgästen att inventarier ska behållas ska detta noteras i besiktningsprotokollet. Kontakta din kvartersvärd för mer information.
 • All utrustning till lägenheten som kan ha varit undanställd ska finnas på plats (till exempel dörrar och garderober). 
 • Brandvarnare installerad av KKB ska finnas på plats.
 • Om lägenheten är utrustad med trygghetslarm ska detta återlämnas till Kävlinge kommun före besiktning/avflyttning.
 • Förråd ska tömmas och städas. Detsamma gäller om du hyrt garage eller extra förråd.
 • Du bör närvara vid besiktningen eftersom du då kan ha möjlighet att åtgärda eventuella anmärkningar.
 • Städtips hittar du här.

Blanketter för utskrift

Brandskydd

Din lägenhet är utrustad med brandvarnare. Det är ditt ansvar att rengöra den och felanmäla om den inte fungerar. Endast elgrill är tillåtet på balkong och loftgång. Det är viktigt att alla utrymningsvägar hålls fria om en brand skulle uppstå, därför får loftgångar, trapphus och källar-/vindsgångar inte användas för förvaring. 

På Räddningstjänsten Syds hemsida finns goda råd för ett tryggt och brandsäkert hem, du kan läsa dem här.

Flyttanmälan / Adressändring

Om du ska flytta eller av annan anledning ändra adress ska du vända dig till Skatteverket. Du behöver då veta vilket ditt lägenhetsnummer är. Lägenhetsnumret består av 4 siffror och du hittar det på din ytterdörr och i ditt kontrakt. Om du hyr i andra hand eller är inneboende skall du inte ange c/o i din flyttanmälan. 

Hemförsäkring

KKB har ett samarbete med Länsförsäkringar. Du kan du kan teckna en hemförsäkring för ditt boende här.

Hyra via autogiro

För att göra betalningen av hyran så smidig som möjligt kan du välja att betala via autogiro. Du kan läsa mer och ansöka här.

Källsortering

Inom KKB vill vi värna om miljön. Du hittar en guide för hur du som hyresgäst kan hjälpa till genom att källsortera som ett proffs här.

Lägenhetsbyte inom KKB

Om du är hyresgäst hos oss och önskar byta lägenhet inom vårt lägenhetsbestånd ska du göra en köregistrering via vår hemsida. Efter tre års hyrestid i samma lägenhet har du prioriterad plats för byte av lägenhet i vårt intressentregister. När ledig lägenhet som du är intresserad av finns på hemsidan anmäler du intresse för den. 

Om flera hyresgäster med prioriterad plats anmäler intresse för samma lägenhet, avgörs turordningen av datumet på den köregistreringen för byte. Önskemål om byte godkänns om pågående hyresförhållande hos KKB fungerat väl avseende hyresinbetalningar (minst 6 månaders prickfria inbetalningar) och lägenhetens skick samt att hyresgästen bidragit med trivsel och ordning inom sitt bostadsområde.

Vid byte av lägenhet har du uppsägningstid enligt Hyreslagen, det vill säga tre hela kalendermånader. Detta kan innebära att du får betala dubbla hyror i samband med bytet. KKB har rätt att begränsa antalet byten i en omflyttningskedja. Om du tackar nej till tre lägenheter som du blivit erbjuden visning på, avregistreras din köregistrering. Du kan omedelbart göra en ny köregistrering, men prioriterad plats får du först 6 månader efter datumet på den nya köregistreringen.

Lägenhetsunderhåll

Underhållet i din lägenhet planeras genom så kallat hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU). Det innebär att du själv, inom vissa ramar, kan påverka när underhållet ska utföras. I januari varje år får du en förteckning över hur det planerade underhållet ser ut för just din lägenhet. Önskar du göra ett förtida underhåll ska du kontakta Områdesansvarig. 

Mina sidor

På Mina sidor kan du som hyresgäst se dina hyresavier samt eventuellt saldo. Du kan se din Lägenhetsstatus/Underhållsbeställning samt beställa hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU). För att registrera dig på Mina sidor behöver du ha ditt objektsnummer/lägenhetsnummer tillgängligt.

Nycklar / Tvättcylinder

Om du tappat bort din nyckel eller cylinder för bokning av tvättstugan ska du göra en felanmälan. Det är också genom felanmälan som du gör en beställning om du vill ha en till nyckel.

Parkering / Bilkörning

Förhyrd bilplats

På vissa av våra bostadsområden har vi lediga bilplatser, på andra områden är det kö. Om du vill hyra en bilplats, kontakta vår kundtjänst på bostad@kkb.se eller 046-28 73 100. Hyrd bilplats får endast användas till personbil eller motorcykel, fordonet ska inte vara avställt eller ha körförbud.

Parkering utan avgift

På en del av våra bostadsområden finns bilplatser där hyresgäster kan parkera kostnadsfritt högst 24 timmar i följd på vardagar. Bilplatserna är endast avsedda för personbil och motorcykel – inte husvagnar, husbilar, släp, lastbilar eller liknande. De får inte användas till fordon som är avställda eller har körförbud.

Vid överträdelse från reglerna ovan har KKB rätt att utfärda en kontrollavgift om för närvarande 400 kronor per dygn. Sådan kontrollavgift kan utfärdas under de fem första dygnen, därefter kan KKB gå vidare med ärendet till kommunen.

Parkering på HCP-plats

För att få parkera på bilplats märkt HCP krävs tillstånd som utfärdas av Kävlinge kommun efter behovsprövning. Tillståndet är personligt och gäller då innehavaren själv kör fordonet, eller då innehavaren är passagerare och har beviljats tillstånd som passagerare samt är beroende av förarens hjälp utanför fordonet. En HCP-plats är inte personlig, utan kan användas av alla hyresgäster och besökare som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Maxtid för parkering är 24 timmar, om inte annat anges invid HCP-skylten.

Vid behov av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, kontakta Kävlinge kommuns kundtjänst på 046-73 90 00.

Bilkörning inom våra bostadsområden är av säkerhetsskäl förbjuden

Undantag görs i följande fall:

 • Fordon med tillstånd 
  Utryckningsfordon, renhållningsfordon, hantverkare som ska utföra arbete beställt av KKB, brevbärare och KKB-medarbetare med arbetsfordon.
 • In- och utflyttning 
  KKB utfärdar ett särskilt tillstånd som gäller under två dagar. För att tillståndet ska gälla måste datum vara ifyllt. Tillståndet ska placeras väl synligt i bilrutan vid förarplatsen. Tillståndet gäller endast vid på- och avlastning i samband med flytten. Det är alltså inte tillåtet att parkera inom området utöver av-/pålastningstiden.

Bilkörning på gården ska ske med största försiktighet, här har du som förare alltid väjningsplikt.

Skadedjur 

Skulle det uppstå problem med insekter eller andra skadedjur ska du kontakta Anticimex på 0771-40 11 00 för kostnadsfri bekämpning. Din lägenhet omfattas av KKB:s försäkring.

TV / Bredband

TV

Basutbudet från Telia ingår: SVT1, SVT2, TV4, Kunskapskanalen, Barnkanalen och Kanal 24. Du kan läsa mer om basutbudet här. För att kunna se TV måste du beställa en TV-box. Om du vill ha Telias basutbud kan du antingen ringa 90200 eller beställa via Telia.Vid flytt ska TV-boxen skickas tillbaka till leverantören, även om du flyttar inom KKB:s bestånd. 

Bredband 

Vi har fiberuppkoppling i samtliga av våra lägenheter med så kallat öppet fiber. Det innebär att 0,5 Mbit ingår, men du måste själv välja en leverantör. När du kopplar upp dig kommer du till Zmarket där du kan välja leverantör. Är du osäker på vad du vill ha eller vad som finns att välja mellan kan du ringa Bredbandsrådgivaren på 010-130 79 79. De besvarar även frågor gällande TV. 

Så här beställer du tjänster via Zmarket

Vid frågor om ditt befintliga abonnemang, kontakta din TV- och/eller bredbandsleverantör.

Tvättstuga

Markera din tid för tvätt på bokningstavlan. Där torkutrustning finns i separat utrymme (entré eller korridor) får denna användas en timme längre än ditt tvättpass. Tvättstugan ska alltid städas efter användning, se förhållningsregler uppsatta i tvättstugan. Av hänsyn till allergiker får inga husdjur vistas i tvättstugan. Tvättstugan är naturligtvis en rökfri miljö.

Utomhus

Om du har egen trädgårdstäppa är det ditt ansvar att hålla den i vårdat skick. Studsmatta är enbart tillåtet på egen täppa. Husdjur ska alltid vara kopplade inom bostadsområdet. Vid grillning med kolgrill ska det på grund av os göras en bit från fastigheten. På balkong och loftgång är endast elgrill tillåten. Snöröjning/halkbekämpning utförs enligt prioriterings-schema. Bor du i radhus/marklägenhet ansvarar du själv för din entré.

Följande kräver tillstånd från KKB:

 • Parabolantenn
 • Pool
 • Plank/staket/överbyggnader

Värme, vatten & el

Av ditt hyresavtal framgår om du har eget abonnemang på värme, vatten och/eller el. Du anmäler själv inflyttningen till respektive leverantör:

El

 • Nätägare i Löddeköpinge och Hofterup
 • Eon • 020-56 56 00 • www.eon.se
 • Nätägare övriga orter/bostadsområden
 • Skånska Energi AB • 046-507 00 • www.skanska-energi.se

Vatten

Kävlinge kommun • 046-73 90 00 • www.kavlinge.se

Renhållning

 • Sysav – restavfall och matavfall • 040-635 18 00 • www.sysav.se
 • Suez – källsorterat • 0431-44 40 00 www.suez.se

Gas för uppvärmning – för er som har kallhyra

Weum • 0774-41 42 00 • www.weum.se