Från 1 juni förmedlas KKB:s lägenheter via Boplats Syd - KKB Fastigheter AB Skip to content

Från 1 juni förmedlas KKB:s lägenheter via Boplats Syd

KKB är den senaste fastighetsägaren att ansluta sig till den regionala bostadsförmedlingen Boplats Syd. Överenskommelsen innebär att Boplats Syd stärker sin position som Skånes största bostadsförmedling och det blir enklare med en kö för den som söker lägenhet.

De bostadssökande hos KKB är informerade om förändringen och får naturligtvis möjlighet att överföra sin nuvarande kötid. De kommer att få fortlöpande information för att underlätta övergången.

  • Vi är väldigt glada att KKB har valt att samarbeta med oss. I en region med gemensam arbets- och bostadsmarknad är det bra för alla med en regional samordning kring förmedlingen av hyresbostäder. De bostadssökande får ett större utbud att välja bland och regionens utveckling gynnas på många olika plan, säger Krister Hjelm, VD på Boplats Syd.
  • Att inleda detta samarbete med Boplats Syd känns som ett naturligt steg i vår utveckling, säger Mikael Strand, VD på KKB.

I vår roll som den lokala samhällsbyggaren medverkar vi aktivt till att Kävlinge kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt, där vår nyproduktion av bostäder bidrar till en god stadsbild. När bostäderna förmedlas av Boplats Syd når vi ut och kan attrahera sökande från stora delar av Skåne.

Att få ta del av Boplats Syds sökande, affärssystem och administrativa resurser kvalitetssäkrar uthyrningsprocessen och frigör tid hos våra medarbetare för mer värdeskapande insatser för våra hyresgäster, säger Mikael Strand.

För mer information, kontakta

Krister Hjelm, VD                                        Mikael Strand, VD
Boplats Syd                                                 KKB
Telefon: 0734-16 00 61                               Telefon: 046-28 73 161

Om Boplats Syd

Boplats Syd är en kommunal bostadsförmedling som förmedlar lediga hyresrättslägenheter i flera skånska kommuner. Ett 60-tal fastighetsägare, såväl privata fastighetsägare som kommunala bostadsbolag, är anslutna. Lägenheterna förmedlas i ett transparent och tydligt system efter kötidsordning, utan förtur eller genvägar. Boplats Syd är ett kommunalt bolag, helägt av Malmö stad.
www.boplatssyd.se

Om KKB Fastigheter AB

KKB Fastigheter AB är ett kommunägt bostadsbolag som bedriver verksamhet i Kävlinge kommun. Bolaget har tre huvudsakliga verksamhetsområden: Hyresmarknaden för bostäder, hyresmarknaden för lokaler och förvaltning av samhällsnyttiga fastigheter. Bolaget har 44 medarbetare som utvecklar och förvaltar hyreslägenheter och samhällsfastigheter för alla som vill bo, leva och arbeta i Kävlinge kommun.
www.kkb.se