Styrelse och ledning - KKB Fastigheter AB Skip to content

Styrelse och ledning

Styrelse och ledning

Företagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Kävlinge. Fullmäktige utser även ordförande och vice ordförande. Bolagets revisorer och revisorssuppleant utses av bolagsstämman och kommunfullmäktige utser lekmannarevisor och suppleant.

Företagsledning

Mikael Strand

VD

Helene Jönsson

Ekonomichef

Eva Hansson

Marknadschef

Ulf Petersson

Fastighetschef bostad

Jimmie Persson

Fastighetschef lokaler

Adrian Sollie

Bygg- och Miljöchef

Jessica Hansson

VD-assistent

Ordinarie ledamöter

Christian Lindblom

Ordförande

Roland Palmqvist

Vice ordförande

Henrik Ekberg

Lars Dahlvid

Ulf Nordström

Suppleanter

Gunni Gustafsson Nilsson

Ingvar Nordh

Johanna Laurell

Kjell Engman

Thomas Salomon

Revisorer

Fernando Dinis-Viseu

Lekmannarevisor

Johan Rasmusson

Aukt.revisor

Revisorssuppleanter

John-Axel Persson

Lekmannarevisor